toplum

Yahudi ile siyonist arasındaki fark

jewish people burning the flag of Israel due to its treatment of Palestinians. Israel is ZIONIST, not Jewish.

BsbZM0gCMAA0kvH

Ateist Siyonizmle Yahudiliğin birbirinden ayrılması çok önemli. Çünkü sürekli basında Müslümanların ve Yahudilerin birbirlerine düşman oldukları, Yahudilerin Müslümanlarının kanını döktüğü yönünde haberler çıkıyor. Bu yüzden bu konunun daha net anlaşılması için tekrar yazmaya karar verdim. Bildiğiniz gibi Yahudiler MS.70 yılında Kudüs’ten sürüldükten sonra dünyanın farklı bölgelerine yayıldılar. 19. Yüzyıla kadar süren diaspora döneminde Yahudilerin çoğu zaman içerisinde yaşadıkları ülkenin halkının içine karıştılar, onların dilini kullanmaya başladılar. Almanya’daki Yahudiler Almanca, İngiltere’dekiler İngilizce konuşuyorlardı. İçinde bulundukları toplumda yaşayan Yahudiler kendilerini ırk olarak değil dini bir cemaat olarak görüp kendilerini Musevi Almanlar, Musevi İngilizler olarak tanımlıyorlardı.

19. yüzyılda ırkçılık fikrinin çığ gibi büyümesi Yahudiler’in ‘Ateist Siyonizm’ akımına kapılmasına neden oldu. Fakat Ateist Siyonizmle, dindar Siyonistleri birbirinden mutlaka ayırmak gerekiyor. Dindar Siyonistler İsrail’de Müslümanlarla barış ve huzur içinde yaşamak istiyorlar. Tevrat’a son derece bağlılar, Allah’ı çok seviyorlar. Sürekli ibadet ediyorlar. Yahudilerin dini inancı Müslümanlarla çelişmez. Onların peygamberi olan Hz. Musa Kuran’da övülen bir peygamberdir. Bu yüzden dindar Müslümanlarla dindar Yahudilerin birbirleriyle dost olmaması için hiçbir neden yoktur. Yahudilerin Sinagoglarda ibadet etmeleri, Allah’ı sürekli anmaları ve ibadetlerinde bu kadar kararlı olmaları çok örnektir. Müslümanlar da peygamberlerine bağlılar, ibadetlerinde kararlılar. Sonuç olarak hem Yahudiler hem de Müslümanlar kendilerine indirilen Kutsal kitaplara uyar, peygamberlerini çok sever ve Allah’ı yüceltirler. Birbirlerine düşman olmaları ve kin beslemeleri için hiçbir neden yoktur. Çünkü dindar Yahudiler Müslümanların haksız yere şehit edilmelerine ve yurtlarından sürülmelerine şiddetle karşı çıkarlar.

Samimi dindar bir Yahudi’nin Tevrat’a dayandırdığı Siyonist inancı Kuran’la çelişmez. Çünkü Yahudilerin o bölgede yaşamaları Kuran’da işaret edilen bir gerçektir. Kuran’da Allah İsrailoğulları’nı yaşadıkları bu topraklarda yerleşik kıldığını şöyle bildirmektedir:

Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: “Ey kavmim, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah’ın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz.” (Maide Suresi, 5:20-21)

Müslümanları yurtlarından süren Yahudiler ‘dinsiz, Allah’a inanmayan Siyonist Yahudilerdir. Müslümanlara düşman olan, onları şehit eden, topraklarından süren Yahudiler de bunlardır. Siyonist Yahudiler Allah’ın varlığını, birliğini savunmayan, materyalist, dinsizlik propagandası yapan Yahudilerdir. Siyonist Yahudiler dindar Yahudiler içinde çok büyük tehlike oluştururlar. Şu anda tüm dünyada kan döken, savaşlar çıkaran, zulüm yapan Yahudiler bunlardır. Siyonist Yahudilerin çıkardığı bu yoğun kaos ortamı dindar Yahudilerin de sürekli korku ve dehşet içinde, yüksek duvarların arkasında yaşamaya mahkum etmektedir.

Ateist siyonistler, bu din dışı ideolojiyi diğer Yahudilere kabul ettirebilmek için büyük bir çaba harcadılar. Nitekim bu amaçla kurulan Dünya Siyonist Örgütü, Yahudilerin yaşadığı her ülkede yoğun bir propaganda çalışmasına girişti. Örgüt, Yahudilerin diğer milletlerle huzur içinde yaşaması mümkün olmayan ayrı bir “ırk” olduklarını, bu nedenle mutlaka Filistin’e giderek oraya yerleşmeleri gerektiğini telkin ediyordu. Yahudi kitlelerinin çoğu bu çağrıları yanıtsız bıraktı.

Böylece ateist Siyonizm, Yahudilerin diğer milletlerle birarada yaşamaması gerektiğini savunan ırkçı bir ideoloji olarak dünya siyasetine girdi. Bu yanlış düşünce, önce diasporada yaşayan Yahudilere sıkıntı ve baskılar yaşattı. Sonra da İsrail’in işgal ve ilhak politikası Ortadoğu’daki milyonlarca Müslümana kan, ölüm sefalet ve korku getirdi.

Bugün pek çok Yahudi, bu türdeki ateist ve radikal Siyonist ideolojiyi eleştirmektedir. Dindar Yahudilerin önde gelen isimlerinden biri olan Haham Hirsch, “Siyonizm, Yahudi halkını milli bir antite (varlık) olarak tanımlamak ister… Bu, dinen bir sapmadır” demiştir. (Washington Post, 3 Ekim 1978)

Bu yüzden Müslümanların mutlaka dindar Yahudilerle ateist Yahudileri birbirinden ayırmaları gerekir. Sonuç olarak dindar Yahudiler Siyonist Yahudilerin işgal ettikleri topraklardan derhal çekilmelerini savunurlar. İsrail’de hem Yahudilerin hem de Müslümanların barış içinde özgürce yaşamalarını istiyorlar. Siyonist Yahudilerin Müslümanlara yaptıkları zulümden, ülkeyi adeta korku ve dehşet ülkesine çevirmelerinden de son derece rahatsızlık duyuyorlar. Bu yüzden Müslümanların dindar Yahudiler ve Siyonist Yahudiler arasındaki farkı mutlaka görmeleri gerekiyor. Her Yahudi Siyonist değildir. Bu yüzden Müslümanların Yahudilerin hepsine düşmanlık beslemeleri, kin ve öfke duymaları doğru değildir. Bugün dünyada Ateist Siyonistlere karşı çıkan birçok samimi dindar Yahudi bu zulmün biran önce bitmesi için ciddi çalışmalar yürütmektedir. Müslümanların da bu samimi dindar Yahudilerle birleşip Ateist Siyonist Yahudilere karşı mücadele etmeleri gerekir…

Kaynak:

turkmusevicemaatinecagri
vikipedi
çeşitli internet siteleri

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s